مجموعه ژست عروس
مجموعه ژست عروس
چگونه خوب ژست بگیریم؟ به همراه ژستهای عروس
چگونه خوب ژست بگیریم؟

یک ژست می‌تواند عکس را جذاب و یا نامناسب کند، نکته مهم برای پیدا کردن ژست مناسب شناخت

ساختار و زاویه بدن است.برای این کار می‌توان از عکس‌ها و یا آینه برای پیدا کردن ژست مناسب استفاده کرد.

به گزارش عروسیمه ، برای اینکه در عکسی خوب به نظر برسید مهم است که بهترین زاویه رابگیرید.
یک ژست می‌تواند عکس را جذاب و یا نامناسب کند، نکته مهم برای پیدا کردن ژست مناسب شناخت

ساختار وزاویه بدن است.
برای این کار می‌توان از عکس‌ها و یا آینه برای پیدا کردن ژست مناسب استفاده کرد.
به گزارش پرشین وی ، برای اینکه در عکسی خوب به نظر برسید مهم است که بهترین زاویه بدن خود
را بشناسید.
برخی از ژست‌ها ممکن است دراماتیک به نظر برسد، مانند آنچه در مجله‌های مد دیده می‌شود

اما این ژست‌ها کمک می‌کنند تا بهتر به نظر برسید.نکته مهم برای رسیدن به آن داشتن اعتماد به نفس است.
پس باید آگاه باشید که کدام ژست‌ها مناسب و کدامها غیر مناسب هستند.

همچنین باید در این زمینه خلاقیت داشت.پیدا کردن بهترین زاویه بدن اگر شما زاویه مناسب بدن خود را میدانید

انتخاب ژست مناسب مشکل نخواهد بود، امابرای پیدا کردن بهترین زاویه بدن می‌توانید

در برابر آینه ژست های مختلف را تمرین کرده و یا با گرفتن
چند عکس از زوایای مختلف و نظرخواستن از دوستتان درباره آنها زاویه مناسب

بدن خود برای عکاسی و در نتیجه ژست مناسب و نامناسب را مشخص کنید.

همیشه برای گرفتن ژست خوب از عکاس نیز میتوانید کمک بگیرید اما در نظر داشته باشید برای اینکه بهترین ژست را

بتوانید بگیرید قبل از اینکه به عکاسی بروید حتما در خانه و جلوی آینه تعدادی ژست را تمرین کنید زیرا بهترین آتلیه ها هم

تا بتوانند توانایی شما را کشف کنند زمان خواهد برد.

 

آتلیه رضا آقایی

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here