دوران عقد
دوران عقد
چگونگی دوران عقد

 

دوران عقد

دوران عقد
دوران عقد

دوران عقد ، دوران بعد از آشنایی و نامزدی و آماده شدن برای زندگی مشترک در زیر یک سقف است .

در دوران عقد ، خانواده ها و دختر و پسر در حال آماده کردن جهیزیه و انجام تعهدات خود هستند.

و در این وظیفه مهمترین موضوعی را که باید دنبال کنند ، فراموش می کنند.

و آن را حل شده می پندارند. و آن آشنایی بیشتر روانی و دنیای مطلوب یکدیگر است .

 

 

دوران عقد
دوران عقد

بسیاری مواقع شاهد بوده ام که درگیر شدن برای تهیه وسایل فلان برند.

و فلان مارک ، آنقدر دختر و پسر و خانواده ها را درگیر خود می کند.

و به اختلافات و تنش هایی می کشاند که رسالت خود را در فرآیند ازدوج فراموش می کنند.

انسان ها در موقعیت های گوناگون ، نقش های گوناگونی را از خود به نمایش می گذارند.

وقتی نقش ها عوض می شوند ، لازم است که راه و رسم اجرای آن نقش را هم بیاموزیم

و جایگاه خود را درک نماییم و از عهده نقش خود درست برآییم.

متاسفانه به دلیل عدم درک این مفهوم ، می بینیم و می شنویم که می گویند.

ما مدتها با هم آشنا بودیم و نامزد هم بودیم ، اما به محض عقد کردن اختلافات ما شروع شد.

و چه بسا می شنویم که یک هفته بعد عقد از هم جدا شدند.

با ورود به دوران عقد ، امتزاج دختر و پسر بیشتر می شود.

و بروز تعارضات بیشتر می گردد و عدم توجه به دنیای دیگری ، تعارضات را شعله ورتر می نماید .

 

 

دوران عقد
دوران عقد

دوران عقد ، دوران شناخت این تعارضات ، دوران شناخت دنیای مطلوب دیگری و دوران یادگیری سرمایه گذاری روانی برای یکدیگر است.

تا برای ورود به نقش جدید ، یعنی شروع زندگی مشترک در زیر یک سقف ، آماده تر شوند .

آنهایی که بلافاصله دوران عقد را باهم زندگی می کنند یا دوران آن را خیلی کوتاه یا خیلی بلند می گذرانند.

این دوران را خوب سپری نمی کنند.

 

 

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here