چگونه ارایش کنیم ۲

آرایش مناسب لباس سبز

آرایشى که برای لباس سبز به کار می برید بسته به تونالیته سبز لباستان (تندی رنگ سبز که در لباستان هست) فرق می کند.

اگر لباس شما سبز تیره یا اصطلاحا سبز لجنی است، کرم پودرتان باید یک درجه روشن تر از رنگ صورت، رژ لب نارنجی روشن یا قهوه ای روشن، رژگونه آجری روشن و سایه سبز کمرنگ باشد، و برای گوشه های چشم هم از سایه یشمی استفاده کنید.

حال اگر رنگ سبز روشن یا اصطلاحا سبز چمنی است، از کرم پودر همرنگ صورت، رژ لب قهوه ای، رژگونه آجری کمی تیره و سایه سبز پررنگ استفاده کنید.

 

آرایش مناسب لباس صورتی

آرایش رنگ صورتی به نظر راحت ترین آرایش می آید و همین طور هم هست. اگر لباس شما صورتی است از کرم پودر همرنگ صورت یا حتی یک درجه تیره تر، رژگونه صورتی ملایم، رژلب صورتی براق یا قرمز براق و سایه های خاکستری، آبی تیره یا صورتی استفاده کنید. گوشه های داخلی چشم را رنگ خاکستری یا صورتی ملایم زده و برای گوشه های داخلی از رنگ آبی تیره یا صورتی تیره اسفاده کنید.

 

آرایش مناسب لباس بنفش

بنفش هم بسته به اینکه پر رنگ باشد یا کمرنگ آرایشی متفاوت دارد. بنفش رنگی خاص هست که در آرایش آن باید دقت زیادی شود، اگر رنگ بنفش لباس شما تند است، از کرم پودر روشن تر از رنگ صورت، رژ لب بنفش ملایم و در عین حال براق، رژگونه قهوه ای یا قرمز ملایم و سایه های خاکستری و زیتونی در گوشه ای داخلی چشم و سایه بنفش تیره در گوشه های خارجی چشم می توانید استفاده کنید.

اگر رنگ لباس شما بنفش کمرنگ است، از کرم پودر همرنگ صورت، رژگونه قهوه ای روشن یا قرمز کمرنگ، رژ لب بنفش پر رنگ براق و سایه های خاکستری در گوشه های داخلی چشم و سایه ی بنفش ملایم در گوشه های خارجی چشم می توانید استفاده کنید.

 

آرایش مناسب لباس سفید

اگر رنگ لباس شما سفید است، رنگ کرم پودری که انتخاب می کنید باید آن اندازه روشن و سفید نباشد که همرنگ شال یا لباستان شود.

اگر رنگ لباس شما سفید است، می توانید از کرم پودر همرنگ صورت (ترجیحا صورتی)، رژ قرمز یا صورتی براق، رژگونه صورتی و سایه خاکستری تیره در گوشه خارجی چشم و سفید یا نقره ای براق در گوشه داخلی چشم استفاده کنید. البته اگر پوست شما خیلی سفید و روشن است از کرم پودری که یک درجه تیره تر از رنگ پوستتان هست استفاده کنید.

 

آرایش مناسب لباس زرشکی

زرشکی رنگی است که معمولا کمی صورت را رنگ پریده و افسرده نشان می دهد. پس برای پیش نیامدن چنین حالتی،آرایش شما باید به سمت رنگ های شاد و زنده و براق برود.

بنابراین از کرم پودر یک درجه روشن تر از رنگ پوست خودتان، رژ های صورتی ملایم و براق، رژگونه قرمز ملایم تا صورتی و سایه های خاکستری صورتی یا فقط خاکستری برای گوشه داخلی تا وسط پلک، صورتی از وسط پلک تا گوشه ی خارجی چشم استفاده کنید.

 

آرایش مخصوص لباس مشکی

به این رنگ لباس هر نوع آرایش برازنده است. می توانید از کرم پودر روشن، رژ قرمز یا صورتی مات، رژگونه صورتی و سایه خاکستری تیره در گوشه های خارجی چشم و نقره ای یا خاکستری ملایم در گوشه های داخلی چشم استفاده کنید.

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here