چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد

شاید بعضی وقتها درگیری ذهنی خیلیها این باشد که نمی توانم بیخیالش شوم

این در رابطه دو نفره همیشه بوده و هست و خواهد بود. ولی بد نیست با خود رک باشیم

و بدانیم که تایم دقیق این کی هست؟ در ادامه بیشتر بدانید که دقیق این چه زمانی است.

چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد
چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد

وقتی رابطه باعث شود به جای زندگی در زمان حال در گذشته ها زندگی کنی!

وقتی رابطه بیشتر برایت رنج آور است تا لذت بخش!.

وقتی از تو خواسته می شود خودت را تغییر دهی!

وقتی از طرف مقابلت می خواهی برای خوشایند تو تغییر کند!

هنگامی که کارهایش را توجیه می کنی!

وقتی به تو صدمه های روحی، جسمی یا بیانی می زند!

وقتی موردی ناپسند در مدت زمانی کوتاه بارها اتفاق می افتد!

وقتی می بینی طرف مقابلت هیچ تلاشی برای ادامه ی ارتباط نمی کند!

چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد
چه زمانی باید یک رابطه را تمام کرد

وقتی ارزش ها و عقاید اصلیتان متفاوت است!

وقتی که به امید بهبود شرایط، رابطه را ادامه می دهیم!

وقتی هیچ کدام از طرفین احساس قبلی را نسبت به هم ندارند!

وقتی بده بستان یک طرفه است. یک طرف فقط می دهد و طرف مقابل فقط می گیرد.

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here