دیزاین جهیزیه
دیزاین جهیزیه
نمونه دیزاین و چیدمان خانه نو عروس برای چیدمان جهیزیه

 

چیدمان اولین خونه مشترک عروس داماد میتواند خیلی مهم باشد

چون اولین خانه مشترکشان میباشد برای اینکار باید کلی لوازم را جا به جا کنید

تا به دیزاین مورد پستند دست یابید. اگر تصمیم به اینکار دالرید حتما این مجموعه عکسها را ببینید.

آتلیه رضا آقایی

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here