فانتزی های عاشقانه
فانتزی های عاشقانه

 

فانتزی های عاشقانه را خوب بشناسید

فانتزی های عاشقانه باورهایی نادرست هستند که بسیاری از ما درباره عشق داریم.

این افسانه ها عملاً بی ضرر نیست و مانع انتخاب هوشمندانه ما در موقع ازدواج می شود

حتما باید یک رابطه عاشقانه داشت

خیلی از جوان ها، به خصوص دختران، وقتی که از یک سن خاص بالاتر می روند، فکر می کنند

باید به هر دری بزنند تا ابتدا یک رابطه عاشقانه داشته باشند و بعد ازدواج کنند.

به نظر آن ها حتی یک ازدواج ناموفق که از این رابطه ناشی شده باشد، از ازدواج بدون عشق یا تجرد بهتر است.

در اینکه رابطه عاشقانه در یک ازدواج موفق مهم است شکی نیست، اما روابط عاشقانه به تنهایی نمی تواند

فرد را در زندگی مشترک به موفقیت و رضایت برساند.

فانتزی های عاشقانه
فانتزی های عاشقانه
عشق کافی است

عشق هرگز کافی نیست خیلی از جوان ها فکر می کنند که اگر عاشق طرف مقابل شان باشند

دیگر همه مشکلات حل است و می توانند همه استرس ها را تاب بیاورند.

اما واقعیت این است که سوخت عشق محدود است و نمی تواند

برای همیشه زندگی را حرکت دهد. بالاخره یک روز عشق کاهش پیدا می کند.

 

عشق شفا می دهد

بعضی ها فکر می کنند که می توانند با داشتن یک رابطه عاشقانه مشکلات روان

شناختی خودشان را درمان کنند. بعضی ها هم فکر می کنند

که با داشتن این رابطه، مسئولیت پذیرتر می شوند.

 

اگر عشق بخواهد اتفاق بیفتد، اتفاق خواهد افتاد

عشق آموختنی است. عشق یک فعالیت مهم است که توجه و اراده فرد را می خواهد.

عشق ماندگار باید پرورش یابد و امکان رشد داشته باشد.

عشق و رابطه عاشقانه مانند رودی است که آدم را با خود می برد

شما عشق را انتخاب می کنید ، عشق منفعل نیست، یک اتفاق فعالانه است.

شما نیاز دارید که درگیرش شوید و گشوده باشید و متعهد شوید مطمئناً افراد دلبسته شده

از همدیگر عصبانی می شوند، با هم دعوا می کنند و همدیگر را آزار می دهند.

اما بر خلاف افرادی که یک پیوند عاطفی ناایمن دارند، آنها قادرند

دوباره به هم عشق بورزند و درباره احساسات شان به طرز صحیحی صحبت کنند.

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here