ریسک های ازدواج را جدی بگیرید

 

✴ عدم تطابق باورها ، اعتقادات و …

✴ تحقیر ها و توهین ها که میتواند کلامی ، غیرکلامی یا رفتاری باشد

✴ تحقیر و توهین به خانواده طرف مقابل

✴ عدم توجه به نظر طرف مقابل و تصمیم گیری به تنهایی

✴ از دست دادن جاذبه های کلامی و رفتاری

✴ عدم جاذبه های ظاهری و فیزیکی

✴ گیر دادن و نقادی و اسنادهای کلی

✴ عدم آگاهی در طرز بیان و تفسیر مشکل

✴ تنگ شدن رابطه یعنی اینکه اکسیژن عاطفی کم شود نگاه و رفتار و گفتار محبت آمیز کم میشود

✴ این اعتقاد که طرف مقابل باید خودش بفهمد من دوستش دارم که کاملا اشتباه است محبت را باید ابراز کرد و بصورت کلامی بیان نمود

✅ مواردی که ذکر شد ریسک های ازدواج هستند که بسیار آسیب زننده در رابطه زوجین میباشد .

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here