رقص تانگو

 

رقص تانگو عروس داماد
رقص تانگو عروس داماد

تانگو یکی از رقص‌های مجلسی است و خاستگاه آن شهرهای بوئنوس آیرس آرژانتین

و مونته‌ویدئو در اروگوئه هستند.  سبک  موزیکی که با این رقص همراه شده و گسترش یافت

نیز به نام تانگو شهرت پیدا کرد.

تانگوی اولیه با نام تانگو کریولو (tango criollo) معروف بود. امروزه سبک‌های

زیادی از این رقص رایج است از جمله تانگوی آرژانتینی (Tango Argentino)]، تانگوی

تالار (Ballroom tango)، تانگوی چینی، تانگوی فنلاندی و تانگوهای

 

 

رقص تانگو عروس داماد
رقص تانگو عروس داماد

آنتیک (vintage tangos). تانگوی آرژانتینی را اغلب به عنوان تانگوی

اصیل بشمار می‌آورند زیرا به گونه اولیه آن نزدیکی بیشتری دارد.

تانگو یکی از رقص‌های مجلسی است و خاستگاه آن شهرهای بوئنوس

آیرس آرژانتین و مونته‌ویدئو در اروگوئه هستند. سبک موزیکی که با این رقص همراه شده

و گسترش یافت نیز به نام تانگو شهرت پیدا کرد.
تانگوی اولیه با نام تانگو کریولو معروف بود. امروزه سبک‌های
زیادی از این رقص رایج است از جمله تانگوی آرژانتینی، تانگوی تالار

 

 

رقص تانگو عروس داماد
رقص تانگو عروس داماد

 

تانگوی چینی، تانگوی فنلاندی و تانگوهای آنتیک. تانگوی
آرژانتینی را اغلب به عنوان تانگوی اصیل بشمار می‌آورند زیرا به گونه اولیه آن نزدیکی بیشتری دارد.

 

 

 

 

 

 

آتلیه رضا آقایی

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here