عشق و عاشقی
عشق و عاشقی
اشتباهات در انتخاب
خواستگاری
خواستگاری

دختران و پسران در دوره خواستگاری، آشنایی و شناخت جهت ازدواج

ممکن است دچار اشتباهاتی شوند.مثلا:

استفاده از مکانیسم های ناخودآگاه

الف)مثبت نمایی: تمایل به این که فرد را مثبت ببینیم.

ب)ایده آل نگری: کشش به این که فرد را از هر نظر ایده آل در نظر بگیریم .

ج)ساده انگاری: همه چیز را ساده کنیم و سریع از مسائل قابل تامل بگذریم .

د)آشنا پنداری: تصور این که این فرد برایمان آشناست و از کودکی در ذهن ما بوده است.

در واقع ما تصویری در ذهن خود داریم که آن زندگی می کنیم.

هـ)انکار: این اشتباه به این معنی است که واقعیت های فرد را می بینیم و دیگران هم اشاره می کنند.

اما ما انکار می کنیم و نمی پذیریم، ممکن است ما دو اقدام کنیم.

1️⃣توجیه :مثلا فرد خشن است، ما می گوییم جدی و قاطع است.

2️⃣تخفیف: مثلا فرد غیر مذهبی است ما می گوییم فقط گاهی نماز نمی خواند. دلش پاک است.

 

تفاوت عشق سالم و عشق بیمار
عشق
عشق

۱۰ تفاوت عشق سالم و عشق بیمار از نگاه دکتر کیم مارتز مدیربخش روان شناسی دانشگاه آلبرتا کانادا :

۱_عشق سالم: هر فرد محترم است و نیازهایش در نظر گرفته می شود.
عشق بیمار: احساس فشار می کنید از اینکه باید به فرد دیگری تبدیل شوید تا با شریکتان متناسب باشید.

۲_عشق سالم: اعتماد و صداقت پایه اصلی رابطه هستند.
عشق بیمار: بی اعتمادی و احساس نا امنی در رابطه دیده می شود و افراد مرتب یکدیگر را چک می کنند.

۳_عشق سالم: ارتباط و مکالمه بین دو نفر باز و شفاف و بدون استرس و ترس است.
عشق بیمار: فرد از اینکه احساسات و مخالفتش را با شریکش بیان کند می ترسد.

۴_عشق سالم: تصمیمات و مسوولیتها به صورت عادلانه تقسیم می شود.
عشق بیمار: تصمیمات معمولا یک طرفه بدون در نظر گرفتن نیازهای طرف مقابل گرفته می شود.
۵_عشق سالم: حمایت دوطرفه و غیر شرطی است.
عشق بیمار: حمایت محدود و معمولا با شرط و شروط است.

۶_عشق سالم: زمانهای خوب بیش از زمانهای بد در رابطه ایجاد می شود.
عشق بیمار: زمانهای بد و تحت فشار و استرس و تنش بیشتر از زمانهای خوب است.

۷_عشق سالم: اختلاف پیش می آید ولی معمولا حل می شود و “هرگز” از خشونت استفاده نمی شود.
عشق بیمار: در حل مسائل روشهای ناسالم مثل مسخره کردن، کنترل، سوء استفاده کلامی

مورد قضاوت قرار دادن و حتی خشونت فیزیکی به کار گرفته می شود و فرد از خلقیات شریکش می ترسد.

 

تفاوت عشق سالم و عشق بیمار
عشق بیمار
عشق بیمار

۸_عشق سالم: ارتباط با سایر دوستان و ارتباطات اجتماعی نه تنها پذیرفته می شود بلکه تشویق می گردد.
عشق بیمار: شریکتان می کوشد تا شما را از دوستان و خانواده تان دور کند و منزوی شوید.

۹_عشق سالم: هویت و حریم شخصی افراد حفظ می شود.
عشق بیمار: فرد احساس می کند بدون شریکش نمی تواند زندگی کند، وابستگی شدید دارد

و تهدید یا اقدام به خودکشی در صورت پایان رابطه وجود دارد.

۱۰_عشق سالم: فرد احساس امنیت و خوشحالی در رابطه دارد چه زمانهایی که با شریکش هست

و چه زمانهایی که تنهاست.
عشق بیمار: معمولا زمانهایی که فرد تنهاست احساس ناامنی و نگرانی از رابطه دارد

و زمانهایی که با شریکش است به تخلیه احساس ناامنی و ناخوشی می گذرد.

 

ارسال نظر

Please enter your comment!
Please enter your name here